Tin tức

Tập huấn công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày: 28-07-2023 03:33:48 | Tin tức | Lượt xem: 1970

Sáng ngày 27/7/2023, tại Thành phố Hải Phòng, Học viện Tư pháp tổ chức chương trình tập huấn về công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; đồng chí Bùi Thị Hà – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ; PGS.TS. Vũ Thị Phụng - Nguyên Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại diện các giảng viên giảng dạy chương trình tập huấn.
Tham dự chương trình tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước có hơn 80 đồng chí là công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và văn thư, lưu trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh, chính trị quốc gia và hoạt động quản lý, điều hành của các Bộ, ngành nói chung, Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và văn thư, lưu trữ được Lãnh đạo Học viện Tư pháp quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các quy định của Nhà nước.

Học viện Tư pháp đã kịp thời ban hành các Quy chế văn thư lưu trữ của Học viện Tư pháp theo Quyết định số 1803/QĐ-HVTP ngày 31/12/2021 và  Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Học viện Tư pháp theo Quyết định số 1103/QĐ-HVTP ngày 15/8/2022; quan tâm bố trí kinh phí, mua sắm trang thiết bị và kiện toàn bộ máy; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.
Thời gian qua, công tác văn thư lưu trữ của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ đã có những chuyển biến góp phần cho công tác lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các đơn vị trong Bộ cũng đã đạt được kết quả tốt, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông. Tuy nhiên công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, mặc dù, trong thời gian qua chưa phát hiện ra để lộ, lọt bảo vệ bí mật Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, sự phát triển chung của Bộ, của Ngành, của Nhà nước, nhưng vẫn còn một số hạn chế trong việc quản lý, xử lý, soạn thảo, lưu trữ các văn bản liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước. Do đó việc thường xuyên trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ văn thư lưu trữ, tập huấn nâng cao kiến thức công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức nhất là những cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực.
 

 
Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, TS. Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp khẳng định sự cần thiết phải tổ chức chương trình tập huấn về công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước. Chương trình tập huấn là nhằm bồi dưỡng, trang bị, bổ sung những thông tin, kiến thức về những quy định mới nhất của Nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng và văn thư, lưu trữ; đồng thời là diễn đàn cho các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm để giải quyết những tình huống, vướng mắc trong thực tế công tác ở mỗi cơ quan, đơn vị; từ đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và kiến thức kỹ năng cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.
Đồng chí cũng đề nghị các học viên tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập của công tác văn thư lưu trữ, đưa ra các tình huống, chủ đề để cùng bàn luận, trao đổi, giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc. Đồng thời ngay sau chương trình tập huấn, các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước. 

 
Sau Lễ khai mạc, các học viên sẽ được nghe PGS, TS Vũ Thị Phụng - nguyên giảng viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trình bày các nội dung: Khái quát chung về công tác văn thư, lưu trữ; Cải cách hành chính trong công tác văn thư, lưu trữ.
Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày 27, 28/7/2023 tại Thành phố Hải Phòng với nhiều nội dung quan trọng như: Tổng quan về công tác văn thư, lưu trữ; Kỹ năng xây dựng, quản lý hồ sơ công việc; Quy định của pháp luật về công tác bí mật bảo vệ bí mật Nhà nước; Thực trạng phần mềm quản lý văn bản điều hành và những khó khăn, vướng mắc của Học viện Tư pháp trong quản lý, sử dụng.Bản quyền thuộc về Khách sạn Thăng Long. Al rights reserved. Designed By Vinaweb